Showing 1-16 of 650 products

 • no.3680 แหวนเพชรล้วน น้ำ 98

  รหัสสินค้า : 3680 แหวนเพชรล้วน น้ำ 98 หนักรวม 8.8 กรัม เพชรรวม 1 กะรัต 50 ตังค์ (101p) ตัวเรือนทองแท้ 18k

  52,000.00฿
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  รหัสสินค้า : 3680 แหวนเพชรล้วน น้ำ 98 หนักรวม 8.8 กรัม เพชรรวม 1 กะรัต 50 ตังค์ (101p) ตัวเรือนทองแท้ 18k

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]
 • no.3456 แหวนเพชรแท้งานโบราณ

  no.3456 แหวนเพชรแท้งานโบราณ เพชรเกสร 0.70 กะรัต เพชรข้างเหลี่ยมกุหลาบ หนักรวม 6.5 กรัม, ทองแท้ 9k ไซส์ 57 / สูง 2.1 ซม.

  22,600.00฿
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  no.3456 แหวนเพชรแท้งานโบราณ เพชรเกสร 0.70 กะรัต เพชรข้างเหลี่ยมกุหลาบ หนักรวม 6.5 กรัม, ทองแท้ 9k ไซส์ 57 / สูง 2.1 ซม.

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]
 • แหวนทัวร์มารีนฝังเพชร น้ำ 98 Tourmaline

  แหวนทัวร์มารีนฝังเพชร น้ำ 98 Tourmaline หนักรวม 8.7 กรัม เพชรรวม 0.12 กะรัต ตัวเรือนทองแท้ 18k ขนาดแหวน 52

  28,500.00฿
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  แหวนทัวร์มารีนฝังเพชร น้ำ 98 Tourmaline หนักรวม 8.7 กรัม เพชรรวม 0.12 กะรัต ตัวเรือนทองแท้ 18k ขนาดแหวน 52

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]
 • no.3565 แหวนเพชร 5 แถว น้ำ 98

  no.3565 แหวนเพชร 5 แถว น้ำ 98 เพชรรวม 1 กะรัต 15 ตังค์ หนักรวม 9.1 กรัม, ทอง 90 ไซส์ 53 / สูง...

  38,700.00฿
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  no.3565 แหวนเพชร 5 แถว น้ำ 98 เพชรรวม 1 กะรัต 15 ตังค์ หนักรวม 9.1 กรัม, ทอง 90 ไซส์ 53 / สูง...

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]
 • no.3610 แหวนเพชรชูไขว้ น้ำ 97

  no.3610 แหวนเพชรชูไขว้ น้ำ 97 เพชรรวม 0.50 กะรัต (เพชรกลาง 0.18ct, เพชรข้าง 0.32ct) หนักรวม 2.9 กรัม, ทองแท้ 18k ไซส์ 52

  16,000.00฿
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  no.3610 แหวนเพชรชูไขว้ น้ำ 97 เพชรรวม 0.50 กะรัต (เพชรกลาง 0.18ct, เพชรข้าง 0.32ct) หนักรวม 2.9 กรัม, ทองแท้ 18k ไซส์ 52

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]
 • no.5556 แหวนไพลินล้อมเพชร น้ำ 97

  no.5556 แหวนไพลินล้อมเพชร น้ำ 97 เพชรรวม 0.42 กะรัต หนักรวม 6 กรัม, ทอง 90 ไซส์ 58 / สูง 8 มิล

  22,600.00฿
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  no.5556 แหวนไพลินล้อมเพชร น้ำ 97 เพชรรวม 0.42 กะรัต หนักรวม 6 กรัม, ทอง 90 ไซส์ 58 / สูง 8 มิล

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]
 • no.1026 แหวนเพชร 31 ตังค์ GIA น้ำ 100

  รหัสสินค้า : 1026 แหวนเพชร 31 ตังค์ GIA น้ำ 100 หนักรวม 3.0 กรัม เพชรรวม 1 กะรัต 5 ตังค์ (เพชรชูGIA 0.31ct, เพชรบริวาร...

  44,000.00฿
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  รหัสสินค้า : 1026 แหวนเพชร 31 ตังค์ GIA น้ำ 100 หนักรวม 3.0 กรัม เพชรรวม 1 กะรัต 5 ตังค์ (เพชรชูGIA 0.31ct, เพชรบริวาร...

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]
 • no.1061 แหวนใบมะกอกฝังเพชร น้ำ 97

  รหัสสินค้า : 1061 แหวนใบมะกอกฝังเพชร น้ำ 97 หนักรวม 3.4 กรัม เพชรรวม 0.14 กะรัต ตัวเรือนทองแท้ 18k ขนาดแหวน 55

  16,000.00฿
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  รหัสสินค้า : 1061 แหวนใบมะกอกฝังเพชร น้ำ 97 หนักรวม 3.4 กรัม เพชรรวม 0.14 กะรัต ตัวเรือนทองแท้ 18k ขนาดแหวน 55

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]
 • no.2847 แหวนเพชรดอกไม้ น้ำ 97

  no.2847 แหวนเพชรดอกไม้ น้ำ 97 ทองขาว 18k, หนัก 5.2 กรัม เพชรรวม 0.80ct ไซส์ 52

  27,400.00฿
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  no.2847 แหวนเพชรดอกไม้ น้ำ 97 ทองขาว 18k, หนัก 5.2 กรัม เพชรรวม 0.80ct ไซส์ 52

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]
 • no.1117 แหวนเพชรชาย 4 เม็ด เพชรข้าง น้ำ 97

  แหวนเพชรชาย 4 เม็ด เพชรข้าง น้ำ 97 หนักรวม 4.8 กรัม เพชรรวม 0.59 กะรัต เพชรกลาง 0.37ct, เพชรข้าง 0.22ct) ตัวเรือนทองแท้ 18k

  29,000.00฿
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  แหวนเพชรชาย 4 เม็ด เพชรข้าง น้ำ 97 หนักรวม 4.8 กรัม เพชรรวม 0.59 กะรัต เพชรกลาง 0.37ct, เพชรข้าง 0.22ct) ตัวเรือนทองแท้ 18k

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]
 • no.3727 แหวนเพชรชาย น้ำ 98

  รหัสสินค้า : 3727 แหวนเพชรชาย น้ำ 98 หนักรวม 8.3 กรัม เพชรรวม 0.53 กะรัต ตัวเรือนทองแท้ 18k ขนาดแหวน 59 (ปรับไซส์ได้ค่ะ)

  42,000.00฿
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  รหัสสินค้า : 3727 แหวนเพชรชาย น้ำ 98 หนักรวม 8.3 กรัม เพชรรวม 0.53 กะรัต ตัวเรือนทองแท้ 18k ขนาดแหวน 59 (ปรับไซส์ได้ค่ะ)

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]
 • no.1115 แหวนเพชรมังกร น้ำ 97-98

  แหวนเพชรมังกร น้ำ 97-98 หนักรวม 11 กรัม เพชรรวม 0.60 กะรัต ตัวเรือนทองแท้ 18k ขนาดแหวน 55

  39,900.00฿
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  แหวนเพชรมังกร น้ำ 97-98 หนักรวม 11 กรัม เพชรรวม 0.60 กะรัต ตัวเรือนทองแท้ 18k ขนาดแหวน 55

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]
 • no.1121 แหวนเพชร 9 เม็ด น้ำ 98

  รหัสสินค้า : 1121 แหวนเพชร 9 เม็ด น้ำ 98 หนักรวม 6.7 กรัม เพชรรวม 0.78 กะรัต ตัวเรือนทองแท้ 18k

  32,000.00฿
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  รหัสสินค้า : 1121 แหวนเพชร 9 เม็ด น้ำ 98 หนักรวม 6.7 กรัม เพชรรวม 0.78 กะรัต ตัวเรือนทองแท้ 18k

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]
 • no.3740 แหวนทองเพชร 8 ตังค์ น้ำ 97

  รหัสสินค้า : 3740 แหวนทองเพชร 8 ตังค์ น้ำ 97 หนักรวม 4.5 กรัม เพชรรวม 0.08 กะรัต ตัวเรือนทองแท้ 18k

  18,000.00฿
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  รหัสสินค้า : 3740 แหวนทองเพชร 8 ตังค์ น้ำ 97 หนักรวม 4.5 กรัม เพชรรวม 0.08 กะรัต ตัวเรือนทองแท้ 18k

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]
 • no.3723 แหวนทองฉลุฝังพลอยขาว

  รหัสสินค้า : 3723 แหวนทองฉลุฝังพลอยขาว หนักรวม 5.9 กรัม ตัวเรือนทองแท้ 18k

  12,200.00฿
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  รหัสสินค้า : 3723 แหวนทองฉลุฝังพลอยขาว หนักรวม 5.9 กรัม ตัวเรือนทองแท้ 18k

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]
 • no.A00526 แหวนเพชรแถว น้ำ 98

  รหัสสินค้า : A00526 แหวนเพชรแถว น้ำ 98 หนักรวม 3.2 กรัม เพชรรวม 0.58 กะรัต (7 เม็ด) ตัวเรือนทองแท้ 18k ขนาดแหวน 51

  22,500.00฿
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  รหัสสินค้า : A00526 แหวนเพชรแถว น้ำ 98 หนักรวม 3.2 กรัม เพชรรวม 0.58 กะรัต (7 เม็ด) ตัวเรือนทองแท้ 18k ขนาดแหวน 51

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]